Plan zajęć na nowy rok szkolny pojawi się po zakończeniu zapisów – ok. 2 tygodnia września.